Header Image
Start arrow Oferta zajęć
cze 22 2014
Oferta Zajęć choreoterapii PDF Drukuj Email
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
22.06.2014.

Istotny jest ruch, który oznacza i wyraża życie. Wszystko, co żywe, jest w ruchu. Nasze ruchy składają się na nasz osobisty, niepowtarzalny taniec. W działaniach choreoterapeutycznych nie jest potrzebny żaden specjalny talent do tańca czy też dobra kondycja. Dla osób, które są„odcięte”od swego ciała, nie potrafią nawiązać albo utraciły z nim dobry kontakt, może to być bardzo inspirująca forma pracy nad poszerzeniem świadomości samego siebie, na różnych poziomach naszego funkcjonowania (sfera ciała, psychiki i ducha). Często zapominamy o własnym ciele i o tym, co nam ono komunikuje w ciągu dnia, „coś czujemy”, ale odkładamy zajęcie się tym na później. To pociąga za sobą różne konsekwencje, m.in. w postaci napięć, blokad, ograniczeń ruchów, szeroko rozumianej somatyzacji. Celem zajęć jest poszukiwanie i uzyskiwanie świadomości samego siebie i wszystkiego, co nas dotyczy i otacza; poznawanie własnych możliwości i ograniczeń. Świadomość siebie rozpoczyna się od świadomości własnego oddechu, tempa i rytmu ruchów. Większa świadomość przekłada się na nasz rozwój osobisty, stymuluje nasze wewnętrzne wzrastanie, dojrzewanie do... samego siebie – szczęśliwszego, lepiej radzącego sobie z życiem. To, co się dzieje z nami na poziomie emocji, wyraża się w naszym ciele, postawie, gestach i ruchach. Przez te ostatnie z kolei wpływamy na nasze odczucia, doświadczenia na poziomie psychicznym i duchowym, dochodzimy do równowagi tego, co wewnątrz, i tego, co na zewnątrz, otwieramy wewnętrzne możliwości i programujemy potrzebę zmiany. Rozpoczynamy od poczucia pragnienia zmiany, następnie przyzwolenia, rozluźnienia starych schematów (myślowych, emocjonalnych, ruchowych), zrobienia miejsca na „nowe” (doświadczenia, sposoby przeżywania, wchodzenia w relacje z sobą i innymi), w końcu wykonujemy pierwszy krok na drodze do nowego siebie. Choreoterapia zwiększa poczucie wiary we własne siły i nadzieję na przyszłość, uruchamia poczucie sprawstwa (od nas zależy każdy nasz ruch), mocy, adekwatności, skutkiem czego jest aktywacja twórczego potencjału, inspiracji, intuicji, motywacji. 

Moja propozycja zajęć dotyczy pracy w małych grupach bądź grupach warsztatowych. Jest to także propozycja dla par małżeńskich i partnerskich oraz firm.

1. WARSZTATY CHOREOTERAPII-TERAPII TAŃCEM
[warsztaty rozwojowe w ruchu]

Propozycja warsztatów kierowana jest do osób, które interesuje zarówno praktyka jak i teoria choreoterapii. 4 godzinny warsztat wprowadzający jest okazją doświadczenia podstawowych form prowadzonej przeze mnie choreoterapii oraz uzyskania informacji o tej metodzie ekspresji i rozwoju osobistego. Warsztaty tematyczne oprócz, krótkiej (ok 1h) części teoretycznej zawierają propozycje poszukiwania oraz pracy terapeutycznej w obrębie danej tematyki. Na cykl warsztatów składa się:Cykl - Warsztaty tematyczne:

                      Czas trwania jednego warsztatu tematycznego 8 godzin dydakt.-terap. 

 - Świadomość /Tożsamość - taniec z własnym "ja": świadomość siebie, rozwój osobisty poprzez świadomy kontakt z ciałem                         i ruch, przyzwolenie na otwarte spotkanie z sobą

- Relacje - przestrzenie kontaktu: świadomość siebie w relacji, doświadczanie bliskości, wyznaczanie granic, budowanie                               komunikacji

 - Emocje - energia życia: poszerzanie świadomości własnych uczuć, bezpieczna ekspresja, radzenie sobie z emocjami

  - Metamorfozy - "taniec jako medium zmiany": świadomość własnych celów, realizacja marzeń, poszukiwanie nowych dróg 

- Psychologiczne jakości żywiołów- taniec z ogniem, powietrzem, ziemią i wodą. Każdy żywioł przynosi nową jakość          psychologiczną i wiedzę o sobie samym oraz dużo radości i energii.

Doświadczanie duchowości w tańcu - taniec ze sprzymierzeńcem, przewodnikiem, aniołem: doświadczenie kruchości,   nietrwałości, poszukiwanie własnych sensów. Zakończenie cyklu

miejsce:Katowice 

 

2. GESTALTOWSKA GRUPA CHOREOTERAPEUTYCZNA

Grupa pracy nad rozwojem osobistym metodą choreoterapii "METAMORFOZY - Przemiana psychologiczna w tańcu". Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury Katowice przy pl. Sejmu Śląskiego . Zapraszam osoby, które pragną poszerzyć świadomość samego siebie; chcą nawiązać kontakt z własnym ciałem i w pełni czerpać z funkcjonowania w grupie wśród innych ludzi. A także tych, którzy zmierzają do przemiany psychologicznej i odkrycia nowych jakości w swoim życiu oraz swoich mocnych stron. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich bez względu na wiek, kondycję i umiejętności
Odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny terapeutyczne. Grupa jest prowadzona w trybie zamkniętym

3.SZKOLENIE METODYCZNE W ZAKRESIE TERAPII TAŃCEM

Przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć choreoterapeutycznych, posiadających doświadczenie we własnym rozwoju i terapii metodą pracy z ruchem,  obejmuje 10 spotkań po 7 godzin (70 godzin dydaktycznych, potwierdzonych szczegółowym certyfikatem uczestnictwa). Osoby chcące zapisać się na kurs obowiązuje warsztat wprowadzający i udział w przynajmniej trzech pierwszych warsztatach tematycznych, które można uznać za pierwszy etap kursu. Szkolenie nie stanowi propozycji terapeutycznej, służy poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności, stąd konieczne jest uzupełnienie doświadczenia w rozwoju osobistym metodą terapii tańcem. Struktury i zasady obowiązujące na warsztatach tematycznych będą analizowane w trakcie kursu. W związku z moim powrotem do prowadzenia grup po przerwie, szkolenie metodyczne i warsztaty tematyczne rozpoczynają się od stycznia a osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w nich równolegle, po warsztacie wprowadzającym.

Program kursu:

- Podstawowe zasady i techniki dotyczące pracy z ciałem w psychoterapii (świadomość ciała, podstawy obserwacji i analizy, struktury charakterologiczno-mięśniowej i ruchu)

- Psychologiczne podstawy pracy z grupą terapii tańcem (zagadnienia procesu grupowego)

- Podstawowe podejścia w terapii tańcem

- Indywidualne i grupowe cele działań choreoterapeutycznch

- Etyka a choreoterapia

- Dobór muzyki i struktur do zajęć

- Budowanie własnego stylu prowadzenia grupy

- Tworzenie scenariusza zajęć oraz prowadzenie grupy wraz z oceną superwizyjną.

- Własne improwizacje

ZAPISY:

Zapisy telefoniczne pod numerem 0607070666, konieczne jest zakwalifikowanie się do grupy szkoleniowej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje proszę o kontakt mailowy na: marzka@life.pl

Kurs może stanowić część (potwierdzonego certyfikatem  ) doświadczenia w ramach przygotowania do wszczęcia procesu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii , dla osób chcących wykonywać zawód terapeuty tańcem,  daje opisaną powyżej wiedzę i umiejętności wg standardów PSCh, nie jest jednak kursem zawodowym, a więc nie daje tytułu ani dyplomu choreoterapeuty, tytuł ów przysługuje osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wykraczające poza 70 godzin , szczególowe informacje dotyczące standardów zawodowych dla terapeutów tańcem i psychoterapeutów tańcem oraz instruktorów tańca terapeutycznego na stronie PSCh. Certyfikat udziału w szkoleniu metodycznym w zakresie terapii tańcem, może stanowić część potwierdzonego przygotowania w ramach każdej z wymienionych specjalności. 
Szkolenie jest jednakże przeznaczone też dla osób nie pragnących ubiegać się o certyfikat zawodowy choreoterapeuty, a więc dla psychologów, pedagogów, opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi, dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarzy i artystów, którym przygotowanie merytoryczne z choreoterapii może być przydatne w ramach wykonywanego zawodu, poszerzając paletę umiejętności.

 

4. SUPERWIZJA PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ W TERAPII TAŃCEM 

W związku z obowiązkiem superwizji (standardy Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii) dla  osób prowadzących zajęcia  terapii tańcem oferuję sesje superwizyjne indywidualne lub grupowe w trybie raz w miesiącu bądź inaczej adekwatnie do zapotrzebowań superwizowanych.

5. WARSZTATY PSYCHOTERAPII TAŃCEM

Prowadzone bez typowych struktur choreoterapeutycznych stanowią propozycję gestaltowskiej pracy w procesie grupowym z doświadczaniem ciała, oddechu, indywidualnego tempa i rytmu osoby zgłaszającej swój własny temat do terapii. Jest to forma łatwiejsza dla osób, które korzystały z warsztatów tematycznych bądź zajęć grupowych.

- warsztat pierwszy -"Praca z energią życiową i seksualnością" 
- warsztat drugi- Praca z celami, motywacją i energią do działania"
- warsztat trzeci - "Praca ze skryptem życiowym" 
- warsztat czwarty - "Osobiste prace uczestników" 
- warsztat piąty - "Osobiste prace uczestników" 
- warsztat szósty - "Osobiste prace uczestników" 
 

6. CHOREOTERAPIA DLA PAR

Propozycja jest kierowana do par, które pragną pogłębić rozumienie samego siebie i partnera oraz doskonalić kontakt, zmierzając do większej bliskości i akceptacji Do tych, którzy chcą usprawnić dialog, nie tylko w wydaniu werbalnym, gotowi są uczyć się zauważać swoją odmienność i budować zgrany duet oraz rozwiązywać sytuacje trudne i konflikty w sposób konstruktywny i twórczy, przynoszący satysfakcje obu stronom.

7. CHOREOTERAPIA DLA FIRM ( praca rozwojowa)

Jest to propozycja dla firm, które są zainteresowane treningami zespołów pracowniczych, to m.in.; -treningi integracyjne - treningi uwrażliwiające (pogłębiające rozumienie w grupie) - treningi "dialogu" (wspomagające komunikacje, poszerzając ją o tzw "body language") - treningi radzenia sobie z konfliktami w zespole - treningi budowania udanego zespołu (nie przestając być sobą) - trening poszukiwania swoich mocnych stron (zasobów psychologicznych) -trening elastyczności (otwartości, potencjalności, kreatywności)

Zmieniony ( 13.01.2016. )
 
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o bieżących zajęciach - wpisz poniżej swojego maila
Imię:
Email:Zawartość strony internetowej jest objęta prawami autorskimi.
Treści umieszczone na stronie stanowią  własność intelektualną i dobro osobiste.
Nie wolno kopiować tekstów i programów warsztatów w celu wykorzystania ich na swoich stronach internetowych czy w prowadzonych zajęciach komercyjnych.
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.