Header Image
Start
lis 23 2016
ROCZNY KURS METODYCZNY
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
22.11.2016.

TERAPIA TAŃCEM - ROCZNY KURS METODYCZNY

29.01.-17.12.2017 - Katowice

 

Zapraszamy do udziału:

osoby mające doświadczenie w terapeutycznej i rozwojowej pracy własnej, w oparciu o metody pracy z ciałem i ruchem oraz praktykujących terapeutów chcących włączyć elementy choreoterapii - terapii tańcem do swojej pracy zawodowej, w szczególności: psychologów, pedagogów, opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarzy i artystów

 

Celem kursu jest:

poszerzenie i wzmocnienie kompetencji merytorycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zastosowań technik i podejść choreoterapeutycznych.

Kurs nie stanowi propozycji terapeutycznej i wymaga od uczestników równoległego, praktycznego  uzupełnienia doświadczenia w obszarze treningu rozwoju osobistego metodą grupowej terapii tańcem.

 

Opracowanie i prowadzenie:

dr Marzena Śniarowską - Tlatlik, psycholog (UŚ), psychoterapeutka  Gestalt (EAGT), trener Gestalt (FORGE), certyfikowana terapeutka i superwizor terapii tańcem (PSCh), członek założyciel i pedagog PSCh.

 

Kurs oparty o wieloletnie doświadczenie praktyczne, naukowe i dydaktyczne autorki posiada rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.

 

Kurs obejmuje:

dziesięć 1-dniowych zjazdów (ogółem 70h dydaktycznych), potwierdzonych

szczegółowym zaświadczeniem uczestnictwa.

 

Terminy:

29.01.2017; 19.02.2017; 19.03.2017; 23.04.2017; 21.05.2017; 18.06.2017; 24.09.2017;

22.10.2017; 26.11.2017; 17.12.2017 (10:00-16:00)

 

Program kursu:

-    Psychologiczne podstawy pracy z grupą terapii tańcem; zagadnienia procesu grupowego

-    Podstawowe podejścia w terapii tańcem

-    Indywidualne i grupowe cele działań choreoterapeutycznch

-    Podstawowe zasady i techniki pracy z ciałem w terapii tańcem, w tym: świadomość ciała, podstawy obserwacji i analizy struktury charakterologiczno-mięśniowej i ruchu

-    Etyka w terapii tańcem

-    Dobór muzyki i struktur do sesji / warsztatów

-    Budowanie własnego stylu prowadzenia grupy

-    Tworzenie scenariuszy zajęć

-    Prowadzenie grupy wraz z oceną superwizyjną.

-    Własne improwizacje

 

Warunkiem uczestnictwa jest kwalifikacja, dokonywana indywidualnie przez prowadzącą.

Zapisy telefoniczne pod numerem: +48 607070666.

Informacje szczegółowe: marzka@life.pl

Adres strony kursu: www.choreo.pl

 

Zaświadczenie o odbyciu kursu może zostać uznane w procesie ubiegania się o certyfikat terapeuty terapii tańcem, przyznawany w Polsce przez PSCh. Ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z ukończeniem całościowego, minimum 3-letniego szkolenia zawodowego i uzyskaniem uprawnień do posługiwaniem się tytułem terapeuty terapii tańcem.

Zmieniony ( 22.11.2016. )
 
lis 02 2016
WARSZTATY CHOREOTERAPII-TERAPII TAŃCEM
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
02.11.2016.
WARSZTATY CHOREOTERAPII-TERAPII TAŃCEM

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o pracy z ciałem w ruchu, w tańcu,  o choreoterapii, zapraszam  
10 grudnia na
 BEZPŁATNY WARSZTAT WPROWADZAJĄCY DO CHOREOTERAPII

Propozycja warsztatów kierowana jest do osób, które interesuje zarówno praktyka jak i teoria choreoterapii. 2 godzinny warsztat wprowadzający jest okazją doświadczenia podstawowych form prowadzonej przeze mnie choreoterapii oraz uzyskania informacji o tej metodzie ekspresji i rozwoju osobistego. 

WPROWADZA W TEMATYKĘ WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH ORAZ KURSU METODYCZNEGO, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W STYCZNIU 2017

warsztaty rozwojowe w ruchu

Cykl - Warsztaty tematyczne OD STYCZNIA DO CZERWCA 6 SPOTKAŃ

Warsztaty oprócz krótkiej (ok 1h) części teoretycznej zawierają propozycje poszukiwania oraz pracy rozwojowej .

 Czas trwania jednego warsztatu tematycznego 8 godzin (dydakt-terap.) od 12-18.00

28.01.17  - Świadomość /Tożsamość - taniec z własnym "ja": świadomość siebie, rozwój osobisty poprzez świadomy kontakt z ciałem  i ruch, przyzwolenie na otwarte spotkanie z sobą

18.02.17- Relacje - przestrzenie kontaktu: świadomość siebie w relacji, doświadczanie bliskości, wyznaczanie granic, budowanie                                 komunikacji

 18.03.17- Emocje - energia życia: poszerzanie świadomości własnych uczuć, bezpieczna ekspresja, radzenie sobie z emocjami

 22.04.17 - Metamorfozy - "taniec jako medium zmiany": świadomość własnych celów, realizacja marzeń, poszukiwanie nowych dróg 

20.05.17- Psychologiczne jakości żywiołów- taniec z ogniem, powietrzem, ziemią i wodą. Każdy żywioł przynosi nową jakość          psychologiczną i wiedzę o sobie samym oraz dużo radości i energii.

17.06.17- Doświadczanie duchowości w tańcu - taniec ze sprzymierzeńcem, przewodnikiem, aniołem: doświadczenie kruchości,   nietrwałości, poszukiwanie własnych sensów. Zakończenie cyklu

miejsce:Katowice

zapisy mailowo: marzka@life.pl, info:607070666 

ROCZNE SZKOLENIE METODYCZNE W ZAKRESIE TERAPII TAŃCEM

 (od stycznia)

 

Kurs może stanowić część (potwierdzonego certyfikatem  ) doświadczenia w ramach przygotowania do wszczęcia procesu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii , dla osób chcących wykonywać zawód terapeuty tańcem,  daje opisaną powyżej wiedzę i umiejętności wg standardów PSCh, nie jest jednak kursem zawodowym, a więc nie daje tytułu ani dyplomu choreoterapeuty, tytuł ów przysługuje osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wykraczające poza 70 godzin , szczególowe informacje dotyczące standardów zawodowych dla terapeutów tańcem i psychoterapeutów tańcem oraz instruktorów tańca terapeutycznego na stronie PSCh. Certyfikat udziału w szkoleniu metodycznym w zakresie terapii tańcem, może stanowić część potwierdzonego przygotowania w ramach każdej z wymienionych specjalności. 
Szkolenie jest jednakże przeznaczone też dla osób nie pragnących ubiegać się o certyfikat zawodowy choreoterapeuty, a więc dla psychologów, pedagogów, opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi, dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarzy i artystów, którym przygotowanie merytoryczne z choreoterapii może być przydatne w ramach wykonywanego zawodu, poszerzając paletę umiejętności i wiedzy.

prowadząca:

dr Marzena Śniarowska – Tlatlik

Certyfikowana choreoterapeutka - terapeutka tańcem TT (PSCh-PTT), DMT Training - Program ADTA, superwizor TT.Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą . Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem . Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Psycholog praktyk, psychoterapeutka Gestalt (EAGT, Forge) i trener Gestalt (FORGE). 

SZKOLENIE METODYCZNE W ZAKRESIE TERAPII TAŃCEM

terminy zjazdów: godz. 10.00-16.00

29.01.17

19.02.17

19.03.17

23.04.17

21.05.17

18.06.17

24.09.17

22.10.17

26.11.17

17.12.17 

ZAPISY:

Zapisy telefoniczne pod numerem 0607070666, konieczne jest zakwalifikowanie się do grupy szkoleniowej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje proszę o kontakt mailowy na: marzka@life.pl

 GESTALTOWSKA GRUPA CHOREOTERAPEUTYCZNA

Grupa pracy nad rozwojem osobistym metodą choreoterapii "METAMORFOZY - Przemiana psychologiczna w tańcu". Zapraszam osoby, które pragną poszerzyć świadomość samego siebie; chcą nawiązać kontakt z własnym ciałem i w pełni czerpać z funkcjonowania w grupie wśród innych ludzi. A także tych, którzy zmierzają do przemiany psychologicznej i odkrycia nowych jakości w swoim życiu oraz swoich mocnych stron. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich bez względu na wiek, kondycję i umiejętności. Odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny terapeutyczne.  

Szczegółowe informacje mailowo marzka@life.pl, tel.607070666 


Zmieniony ( 02.11.2016. )
 
sie 17 2016
ROZWOJOWO-TANECZNY ROZKŁAD JAZDY 2016/2017
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
17.08.2016.

ROZWOJOWO-TANECZNY ROZKŁAD JAZDY 2016/2017

Tańczymy Taniec Życia każdego dnia, jeśli masz ochotę pogłębić świadomość tego tańca i wyjść po nowe, zapraszam na nowe wydarzenia :)

GESTALTOWSKA GRUPA CHOREOTERAPII

Od września w piątki o 17 ( lub 17.30)

 GDZIE: KATOWICE, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (Budynek Starej Biblioteki Śląskiej) sala Jogi Życia 

INWESTYCJA: 40 ZŁ za wejście na zajęcia

 

GRUPA "METAMORFOZY W TAŃCU" 

na życzenie rusza od września do grudnia trwa, 160 zł opłaty miesięcznej w kasie, zajęcia w piątki o 9.00

GDZIE: Katowice Miasto Ogrodów– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice Pl. Sejmu Śl. 2

   Zapraszam osoby, które pragną poszerzyć świadomość siebie; chcą nawiązać kontakt z ciałem i w pełni czerpać z bycia w grupie wśród innych ludzi; którzy zmierzają do przemiany psychologicznej i odkrycia nowych jakości w swoim życiu oraz swoich mocnych stron.

Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich bez względu na wiek, kondycję i umiejętności. 

Odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny terapeutyczne. 

 

 

ODKRYWANIE SIEBIE W RUCHU TU I TERAZ

Ekspresja-Rozwój-Terapia  

Osoby zainteresowane pogłębieniem pracy nad własnym rozwojem zapraszam na
 
WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

w programie m.in. praca ze skryptem życiowym, wewnętrznym dzieckiem oraz seksualnością , a także praca ze snem .
 
Prowadzone bez typowych struktur , stanowią propozycję gestaltowskiej pracy w procesie grupowym,

 z doświadczaniem ciała, oddechu, indywidualnego tempa i rytmu osoby zgłaszającej swój własny temat do terapii. 

- warsztat pierwszy -WITALNOŚĆ-Praca z energią życiową i seksualnością, z celami, motywacją i energią do działania
 
- warsztat drugi-  ŚCIEŻKI PRZEKAZÓW-Praca ze skryptem życiowym
 
- warsztat trzeci - SENNE OBRAZY-Praca ze snem
 
- warsztat czwarty - Osobiste wątki uczestników
 
- warsztat piąty - Osobiste poszukiwania uczestników" 

- warsztat szósty - "Osobiste prace uczestników"  

terminy:

8.10.2016 od 12.00-18.00

9.10.2016 od 10.00-16.00

5.11.2016  od 12.00-18.00

6.11.2016  od 10.00-16.00

10.12.2016 od 12.00-18.00 

11.12.2016 od 10.00-16.00 

Zmieniony ( 13.09.2016. )
 
lip 30 2016
Doświadczanie Kobiecości w Tańcu
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
30.07.2016.
Doświadczanie Kobiecości w Tańcu- CHOREOTERAPIA
 ODKRYWANIE SIEBIE W RUCHU
Ekspresja-Rozwój-Terapia 
CO:Taniec kobiecości, kobiecością, z kobiecością. 
Szukanie, poznawanie, celebrowanie, wyluzowanie
KTO: Kobiety, z Kobietami, dla Kobiet
GDZIE: KATOWICE, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (Budynek Starej Biblioteki Śląskiej) sala Jogi Życia
KIEDY: sobota 6.08, od 12.00 do 15.00
PROWADZĄCA: dr Marzena Śniarowska-Tlatlik (terapeuta i superwizor TT PSCh, psychoterapeutka i trener Gestalt, psycholog)
INFO: marzka@life.plWWW.CHOREO.PL, 607070666ZAPISY: mailowo do środy 3.08. Inwestycja 70 zł. Przelew-potwierdzenie obecności; numer konta:
 67 1050 1214 1000 0022 7060 3711
 PRZYJDŹ Z KOLEŻANKĄ, siostrą, sąsiadką:) a otrzymacie 10 zł zniżki:)
Z CZYM: jeśli masz ochotę przynieś gadżety;) : spódnice, szale, korale, kwiaty, wianki, no nie wiem co…co chcesz, po prostu przyjdź i zatańcz:)
Rozpuszczajcie wici, jeśli podoba się Wam idea warsztatu:))) 
Pozdrawiam i zapraszam
Marzena Śniarowska-Tlatlik

Zmieniony ( 30.07.2016. )
 
maj 10 2016
Taniec (z) emocjami
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
10.05.2016.
Emocje - energia życia: poszerzanie świadomości własnych uczuć, bezpieczna ekspresja, radzenie sobie z emocjami
ODKRYWANIE SIEBIE W RUCHU
Ekspresja-Rozwój-Terapia 
METODA: TERAPIA TAŃCEM
MIEJSCE: KATOWICE, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (Budynek Starej Biblioteki Śląskiej) sala Jogi Życia
INFO: WWW.CHOREO.PL, 607070666
PROWADZĄCA: dr Marzena Śniarowska-Tlatlik 
(terapeuta i superwizor TT PSCh, psychoterapeutka i trener Gestalt, psycholog)
Warsztat w godz.10-16.00 w starym gmachu Biblioteki Śl. w Jodze Życia na Francuskiej 12
Osoby chętne, proszę o podanie nr telefonu do kontaktu
Podaję numer konta:
67 1050 1214 1000 0022 7060 3711
Pozdrawiam
Marzena Śniarowska-Tlatlik
Zmieniony ( 10.05.2016. )
 
maj 04 2016
CZAS NA ZMIANĘ?
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
04.05.2016.
CZAS NA ZMIANĘ? 


Już w tym tygodniu- wyjątkowa okazja !
Specjalna cena zajęć (100 zł zamiast 160/msc)
 Dwa miesiące odkrywczych tańców ( ostatnie okazja uczestnictwa w grupie choreo  do wakacji, następna we wrześniu…)


Tańczymy Taniec Życia każdego dnia, jeśli masz ochotę pogłębić świadomość tego tańca i wyjść po nowe, zapraszam na aż dwa wydarzenia- wiosenne okazje do doświadczania Przemiany!

6 maja rusza dwumiesięczna gestaltowska choreogrupa rozwoju osobistego - Metamorfozy w tańcu. Spotkania w piątki 17.30-19.00. Wyjątkowo w maju/czerwcu koszt uczestnictwa w zajęciach to tylko 100zł/miesiąc


metamorfoza w pigułce i trochę teorii na dodatek? Proszę tanecznie;):

7 maja warsztat METAMORFOZY W TAŃCU,"taniec jako medium zmiany": świadomość własnych celów, realizacja marzeń, poszukiwanie nowych dróg g. 12.00-18.00
Koszt 150zł

Tańcz-Tańcz-Tańcz
Jestem-więc tańczę;)


ODKRYWANIE SIEBIE W RUCHU TU I TERAZ
Ekspresja-Rozwój-Terapia 
METODA: TERAPIA TAŃCEM
MIEJSCE: KATOWICE, 
GRUPA CHOREO-METAMORFOZY W TAŃCU, CKK ,PL.Sejmu Śl., sala Labirynt
WARSZTAT METAMORFOZY ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (Budynek Starej Biblioteki Śląskiej) sala Jogi Życia

PROWADZĄCA: dr Marzena Śniarowska-Tlatlik 
(terapeuta i superwizor TT PSCh, psychoterapeutka i trener Gestalt, psycholog)
szczegóły www. choreo. pl, zapisy mailowo marzka@life.pl

Pozdrawiam i zapraszam
Marzena Śniarowska-Tlatlik
(tel. 607070666)
Zmieniony ( 04.05.2016. )
 
wrz 30 2015
warsztaty tematyczne 2016
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
29.09.2015.

WARSZTATY CHOREOTERAPII

[terapia przez taniec/ruch]


Propozycja warsztatów kierowana jest do osób, które interesuje zarówno praktyka jak i teoria choreoterapii, jest okazją doświadczenia podstawowych form prowadzonej przeze mnie choreoterapii oraz uzyskania informacji o tej metodzie ekspresji i rozwoju osobistego. Warsztaty tematyczne oprócz, krótkiej (ok 1h) części teoretycznej zawierają propozycje poszukiwania oraz pracy terapeutycznej w obrębie danej tematyki.

 Na cykl warsztatów składa się:


Warsztaty tematyczne:

Czas trwania jednego warsztatu 8 godzin terapeutycznych (45min.)

1. Tożsamość - taniec z własnym "ja": świadomość siebie w ruchu, rozwój osobisty, Ja cielesne

termin: 06.02. 2016 g. 12.00-18.00

2. Relacje - przestrzenie kontaktu: świadomość siebie w relacji, doświadczanie bliskości, wyznaczanie granic, budowanie komunikacji

termin: 05.03.2016  g. 12.00-18.00

3. Psychologiczne jakości żywiołów: taniec z ogniem, powietrzem, ziemią i wodą. Każdy żywioł przynosi nową jakość psychologiczną i wiedzę o sobie samym oraz dużo radości i energii.

termin: 02.04.2016, g. 12.00-18.00


4. Metamorfozy - "taniec jako medium zmiany": świadomość własnych celów, realizacja marzeń, poszukiwanie nowych dróg

termin: 07.05.2016, g. 12.00-18.00

5. Emocje - energia życia: poszerzanie świadomości własnych uczuć, bezpieczna ekspresja, radzenie sobie z emocjami

termin: 04.06.2016, g. 12.00-18.00

6. Duchowość ciała- "taniec z aniołem": harmonia, opieka, nietrwałość, transcendencja

termin:02.07.2016 , g. 12.00-18.00


pojedynczy temat - 150 zł

przy wpłacie za cykl tematów (20% zniżki) 6x150=900- 180=720zł

 

MIEJSCE: KATOWICE, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (Budynek Starej Biblioteki Śląskiej) sala Jogi Życia

METODA: TERAPIA TAŃCEM

INFO: marzka@life.pl, 607070666

PROWADZĄCA: dr Marzena Śniarowska-Tlatlik 

(terapeuta i superwizor TT PSCh, psychoterapeutka i trener Gestalt, psycholog)


Osoby zainteresowane pogłębieniem pracy nad własnym rozwojem zapraszam na

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE jesienią

w programie m.in. praca ze skryptem życiowym, wewnętrznym dzieckiem oraz seksualnością , a także praca ze snem .

Prowadzone bez typowych struktur , stanowią propozycję gestaltowskiej pracy w procesie grupowym,

 z doświadczaniem ciała,ruchu,  oddechu, indywidualnego tempa i rytmu osoby zgłaszającej swój własny temat do terapii. 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA 

 

 


Zmieniony ( 12.01.2016. )
Czytaj całość…
 
sty 13 2016
Piątkowa Gestaltowska grupa choreoterapii w CKK Katowice
Autor: Marzena Śniarowska - Tlatlik   
13.01.2016.

Są jeszcze miejsca w grupie pracy nad rozwojem osobistym metodą choreoterapii "METAMORFOZY - Przemiana psychologiczna w tańcu". Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury Katowice przy pl. Sejmu Śląskiego 2, sala Labirynt , od godziny 17.30 do 19:00. Zapraszam w każdy piątek:)

W najbliższy piątek zapraszamy Ogień do tańca!

Spotkanie inauguruje tańce żywiołów i pracę z energią życia w kolejne piątki

Zmieniony ( 12.01.2016. )
 
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o bieżących zajęciach - wpisz poniżej swojego maila
Imię:
Email:Zawartość strony internetowej jest objęta prawami autorskimi.
Treści umieszczone na stronie stanowią  własność intelektualną i dobro osobiste.
Nie wolno kopiować tekstów i programów warsztatów w celu wykorzystania ich na swoich stronach internetowych czy w prowadzonych zajęciach komercyjnych.
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.